Vytvořit účet

*

*

*

*

*

*

Zapoměli jste heslo?

*

heeader louceni s letem

Volejbal hravě! Další skvělé DVD pro trenéry mládeže právě vyšlo

bara dvd
NOVINKA - Pro velký zájem rozšiřujeme nabídku volejbalových DVD! Po prvním DVD Vstup do světa velkého volejbalu přicházíme s další novinkou od zkušeného trenéra Oldy Záhoře z Českého Krumlova.  Foto: Blanka Popelková
Volejbalový trenér s mnohaletou praxí v tréninku mládeže Oldřich Záhoř přibližuje své metody a pohled na minivolejbal v dnešním rozhovoru i svém novém DVD - Minivolejbal Hravě, které právě dnes - v den jeho svátku, vychází :-). 

Co by si lidé měli představit pod pojmem minivolejbal?
Minivolejbal je volejbal na zmenšeném hřišti s menším počtem hráčů. Tolik stručná definice. V Čechách se stal v současné době značné populární, a to v první řadě zásluhou projektu „Barevný minivolejbal“, který mu dal soutěžní režim, ohraničil jednotlivé kategorie a určil konkrétní úrovně hry. Tak asi bych se vyjádřil k široké veřejnosti. Zcela jiný úhel pohledu bych nabídl trenérům mládeže. Jsem přesvědčen, že minivolejbal je vynikající prostředek pro rozvoj volejbalové hry. Zaměříme-li se však jen na vlastní soutěžní formy již zmíněného projektu, využijeme pouze zlomek jeho potenciálu. Hry v rámci tréninku by se měli odehrávat v podstatně širším podnětovém poli, než jaké nabízí jednotlivé úrovně barevného minivolejbalu. Jako příklad mohu uvést přerušovanou úroveň (oranžový minivolejbal), kde hráči míč chytají a po vlastním nadhozu odbíjejí. Mezi jednotlivými kontakty s míčem jsou velmi dlouhé pauzy, které přímo vybízejí k využití pro vkládání různých přesunů, prvků elementární akrobacie nebo povinné interakce mezi spoluhráči (například podlézání mezi nohama spoluhráče), které vedou k verbální i neverbální komunikaci. To jsou všechno nesmírně důležité součásti volejbalové hry dospělých. Při minivolejbalu prostě buďto můžete tak trochu marnit čas, a nebo jej využijete pro komplexní rozvoj svých svěřenců s velkým přesahem do vyšších věkových kategorií.

DVD minivolejbal hravě zakoupíte zde

Kdy je podle vás správný čas začít s volejbalem?
Podle mých zkušeností je ideální věk 14 – 15 let. Tedy u chlapců. Dívky o jeden až dva roky dříve. Je to ovšem bohužel nereálné. Tato věková hranice předpokládá, že náš nový svěřenec je atleticky a koordinačně připravený herní typ. Takový člověk se však již s největší pravděpodobností intenzivně věnuje jinému sportu. Zvláště proto, že zájem dětí o tradiční kolektivní sporty nijak zvlášť neroste. To, že začínáme pracovat s dětmi podstatně menšími, má kromě zmíněných důvodů i další, neustále narůstající problémy. Zmínil bych ty nejpodstatnější. V současné době k úspěšnému fungování sportovních oddílů nestačí dobře trénovat a absolvovat soutěže, my musíme nejprve děti pro pobyt v tělocvičně nadchnout a přesvědčit rodiče, že právě ten náš sport a námi organizovaná činnost jsou pro jejich dítě to nejlepší. V konkurenci všech dnešních nabídek to někdy nemusí být zrovna snadné. Další nezanedbatelný problém vidím i ve změně životního stylu. Z odpoledních aktivit dětí čerstvě školou povinných se takřka vytratil volný pohyb na hřištích, v parcích nebo na louce. V ročním úhrnu to může být i více než tisíc hodin aktivního pohybu mínus, Myslím, že je naší povinností tomuto stavu čelit řízenou aktivitou v době, kdy je máme na starosti. Tedy v tělesné výchově, a především když jsou v družině. Děti ve věku 6 – 9 let velmi snadno získáte pro zábavnou hru v kolektivu. Nesmírně rádi se budou hodinu kočkovat a na tablet nebo chytrý telefon ani nevzpomenou. Jenom jim to musíme mít šanci ukázat jak. Prostě je získat a naučit chodit do tělocvičny dokud je čas. Nebudeme-li dělat nic, situace v kolektivních sportech se může ještě zhoršit.

Říkáte, že začínáte dřív, než by bylo ideální. Nemůže to být spíš kontraproduktivní?
Hodně záleží, jak se k tomu postavíte jako trenér. Jestliže vytěsníte z mysli úvahy o soutěžních úspěších a zaměříte se na komplexní rozvoj pohybových schopností, hernost, budete respektovat mentální úroveň a biologický věk svých svěřenců (tedy nebudete z nich dělat malé profesionály) a především je naučíte s radostí chodit do tělocvičny, pak žádnou škodu neuděláte. Možná v některých případech narazíte při nácviku techniky. To ovšem považuji za přijatelnou daň za to, že dostanu děti k pravidelnému pohybu pod vedením trenéra.

Co vás dlouholetá praxe s dětmi naučila?
Naučila mě například tomu, že mám-li mít šanci porozumět principům učení volejbalu, musím si projít trenérskou praxí ve všech věkových kategoriích. Když jako trenér přípravky neznáte problémy, kterým čelí trenér dorostu, přirozeně některým činnostem nevěnujete dostatečnou pozornost. Také mohu říct, že s postupem času, který trávím trénováním těch nejmenších, dávám stále větší a větší váhu hře jako součásti tréninkové jednotky. Hra je podle mne hlavní pilíř úspěšného trénování, protože ze všech činností, které se během tréninku odehrají, právě do hry vkládají děti největší úsilí. A z toho důvodu jde i o nejintenzivnější proces učení.

Přednášíte na minivolejbalových seminářích, co trenéry zajímá, na co se nejvíce ptají?
To je těžká otázka. Stejně jako já, mají i trenéři, kteří navštěvují moje semináře, mnohem více otázek než odpovědí a problematika učení volejbalu je nesmírně rozvětvená. Ale myslím, že velmi často odpovídám na otázky kdy začít s nácvikem techniky, do jaké míry být tolerantní k chybám v technice a jak některé chyby odstraňovat, nebo jak postupovat v nácviku.

Co nové DVD Minivolejbal Hravě přináší?
Mým záměrem bylo vytvořit určitý návod, jak naučit prstový volejbal, opřený o dostatek ukázkových videí. Necítím se povolán vytvářet metodiku. Jen jsem si všiml, že trenéři těch nejmenších volejbalistů většinou nemají nijak velkou trenérskou minulost, a spíš než sofistikovanou metodiku, potřebují jednoduché vodítko, které jim napoví čím začít a čím navázat. Snažil jsem se přidat pár postřehů a zkušeností ze své vlastní praxe zaměřených především na práci se skupinou čerstvých školáků. Tato práce je opravdu specifická a já jsem přesvědčen, že trenérů s výbavou paní učitelky z první třídy máme velmi omezené množství.

DVD minivolejbal hravě zakoupíte zde

V čem je odlišné DVD Oldy Záhoře od DVD Ivana Pelikána?
Obě DVD se navzájem doplňují. Dá se říci, že shlédnutím „Minivolejbalu hravě“ získáte představu, jak postupovat při tréninku od prvního hození míčem až k plynulému prstovému volejbalu. Přičemž součástí návodu jsou základní průpravná cvičení a hry, ale i hry pro rozběhání a posilování a pár nápadů pro nácvik. Prostě co teď a co potom, a taky trochu jak na to. Ivan připravil materiál složený z široké škály dalších cvičení a her, ze kterých si trenér bude vybírat ty nejvhodnější pro jeho aktuální tréninkovou jednotku.

Autor: Blanka Popelková